construction management | monitoring inwestycji | nadzór inwestycyjny | przeglądy okresowe budynków | wycena majątku | wycena nieruchomości | procesy inwestycyjne | ekspertyza techniczna budynków

Construction management

Construction management jest usługą która ma na celu kompleksową obsługę projektu budowlanego. W jej skład wchodzi profesjonalny nadzór nad:

  • planowaniem,
  • kosztami przedsięwzięcia,
  • jakością wykonywanych prac,
  • dotrzymywaniem terminów wykonania konkretnych prac,
  • bezpieczeństwem pracy i projektu,
  • wykonawcami i podwykonawcami.

Korzystanie przez inwestorów z pomocy construction managera pozwala na zwiększoną kontrolę nad realizowaną inwestycją, a przez to na zoptymalizowanie kosztów i czasu jej realizacji. Usługa construction management ma na celu pośredniczenie pomiędzy inwestorem i wykonawcami na każdym etapie prac, oraz na ograniczenie zbędnych kosztów i podniesienie jakości wykonania całego projektu.

Profesjonalna obsługa ze strony doświadczonego i wykwalifikowanego construction managera staje się coraz częściej wręcz niezbędna. Weryfikacja zgodności prac oraz ich terminów z zakładanym projektem i harmonogramem wymaga szczegółowej znajomości zagadnień związanych z konkretnie realizowaną inwestycją. Tylko profesjonalna wiedza daje możliwość rzetelnej i sprawnej obsługi nowoczesnych projektów oraz pozwala na skuteczny nadzór nad wykonawcami. Brak profesjonalnej kontroli jest właściwie jednoznaczne ze zwiększeniem kosztów przedsięwzięcia oraz z obniżeniem jakości wykonywanych pracy.