construction management | monitoring inwestycji | nadzór inwestycyjny | przeglądy okresowe budynków | wycena majątku | wycena nieruchomości | procesy inwestycyjne | ekspertyza techniczna budynków

Ekspertyza techniczna budynku

Przedsiębiorstwo MDR Sp. z o. o. przeprowadza profesjonalne ekspertyzy techniczne budynków. Usługa obejmuje przede wszystkim ocenę stanu technicznego obiektu budowlanego z uwzględnieniem występujących usterek i sposobu ich naprawy. Nad właściwym przebiegiem ekspertyzy technicznej budynku nadzór prowadzi specjalista, w zależności od rodzaju przeprowadzanej ekspertyzy jest to inżynier w branży konstrukcyjno-budowlanej bądź inżynier o odpowiedniej specjalizacji. Osoba przeprowadzająca ekspertyzę oddelegowana zostaje na miejsce oględzin przedmiotowego obiektu, w czasie gdy sporządzana jest dokumentacja fotograficzna.

Ekspertyza techniczna budynku realizowana jest na bazie dokumentacji technicznej i fotograficznej oraz na podstawie przeprowadzonych oględzin obiektu budowlanego. Ocena stanu technicznego zawiera opis obiektu, który uwzględnia występowanie usterek i wad oraz przytacza możliwe sposoby ich naprawy. Ekspertyza techniczna budynku nie uwzględnia wad, których odkrycie naruszałoby struktury obiektu. Gdy taka potrzeba zachodzi, cały proces ekspertyzy znacznie się wydłuża, co uwarunkowane jest zastosowaniem zaawansowanych badań i oddelegowaniem do tego zadania większej ilości specjalistów.

Ekspertyza jest usługą najczęściej zamawianą przez osoby, które zakupiły nieruchomość lub pragną przeprowadzić gruntowny remont budynku. Często przeprowadzana zostaje przed końcem gwarancji nieruchomości nabywanych od dewelopera lub w sytuacji, gdy użytkowanie obiektu staje się zagrożeniem dla zdrowia bądź życia mieszkańców. Z ekspertyzy mogą również skorzystać ci, których niepokoi stan technicznych posiadanego czy nabywanego obiektu.

Przygotowanie profesjonalnej oceny stanu technicznego obiektu może trwać do 4 tygodni, co uzależnione jest od charakteru użytkowego obiektu i jego rodzaju (hala produkcyjna, dom mieszkamy, obiekt użyteczności publicznej, itp.) oraz od zakresu prac w ramach ekspertyzy i ilości występujących usterek. Złożona pod kątem proceduralnym i skomplikowana pod względem technicznym ekspertyza może trwać nawet do pół roku.

Koszt usługi jest każdorazowo ustalany indywidualnie z klientem i zależy od zakresu opracowania, konieczności współpracy z wieloma specjalistami oraz szeregiem innych czynników, które mają wpływ na ceną, np. położenie nieruchomości poza granicami Poznani.