construction management | monitoring inwestycji | nadzór inwestycyjny | przeglądy okresowe budynków | wycena majątku | wycena nieruchomości | procesy inwestycyjne | ekspertyza techniczna budynków

Przeglądy okresowe budynków

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (62 art. ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) na terenie Polski obowiązuje konieczność przeprowadzenia przeglądów okresowych budynków przez właścicieli oraz zarządców, za wyłączeniem jednorodzinnych budynków mieszkalnych czy też domów letniskowych. Terminy przeprowadzenia przeglądów technicznych budynków są uzależnione od rodzaju nieruchomości i wyróżnić można roczną, półroczną oraz pięcioletnią okresową kontrolę takich obiektów.

Kontrola obiektów budowlanych półroczna wykonywana jest dwa razy do roku w nieprzekraczalnym terminie do końca maja oraz do końca listopada. Tak częste przeglądy budynków wymagane są jedynie w przypadku obiektów, których powierzchnia przekracza 2000m2, jak również takich, których powierzchnia dachu jest większa niż 1000m2.

Roczny przegląd techniczny budynku powinien być wykonywany przynajmniej raz w roku, a w jego ramach weryfikacji i kontroli podlegają elementy, na żywotność których mają wpływ warunki atmosferyczne i inne szkodliwe czynniki. Ponadto w trakcie takich przeglądów budynku sprawdzane są instalacje gazowe oraz przewody kominowe, a także wszelkie urządzenia i instalacje mające na celu ochronę środowiska.

Przeglądy okresowe budynków, które odbywają się co pięć lat mają na celu ustalenie ogólnego stanu technicznego obiektu pod kątem możliwości jego użytkowania. Tego typu przeglądy techniczne budynku obejmują szczegółową weryfikację instalacji elektrycznej, występujące połączenia, izolacje, uziemienia i wszelkie zabezpieczenia przed porażeniami. Sprawdzana jest także instalacja piorunochronna w podobnym zakresie. Ponadto przeglądy budynków powinny weryfikować także ogólną estetykę budynku i jego bezpośredniego otoczenia.

Wszystkie przeglądy okresowe budynków kończą się sporządzeniem odpowiedniego raportu, wyszczególniającego jakie prace należy przeprowadzić, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego.

br />