construction management | monitoring inwestycji | nadzór inwestycyjny | przeglądy okresowe budynków | wycena majątku | wycena nieruchomości | procesy inwestycyjne | ekspertyza techniczna budynków

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości jest procesem skomplikowanym, wieloetapowym i wymaga dużej wiedzy i profesjonalnego doświadczenia. Rzetelny rzeczoznawca majątkowy w trakcie procesu wyceny określa wartość rynkową, odtworzeniową i katastralną nieruchomości.

Wartość rynkowa jest to kwota, jaką można uzyskać za konkretną nieruchomość w określonym czasie oraz w realiach konkretnego rynku. Z kolei wartość odtworzeniowa to kwota wyznaczana za nieruchomość nie istniejącą już realnie na rynku, lub za nieruchomość, która nie może być przedmiotem obrotu rynkowego (ze względu na np. swoje przeznaczenie). Wartość katastralna, czy też fiskalna nieruchomości jest kwotą bazującą na masowej, urzędowej wycenie nieruchomości.

W zależności od realizowanej wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy dokonuje wyboru jednego z możliwych podejść: porównawczego, dochodowego, kosztowego i mieszanego.

  • Podejście porównawcze funkcjonuje na założeniu, iż wartość wycenianej nieruchomości jest podobna do ceny rynkowej podobnych obiektów znajdujących się obecnie w obrocie rynkowym. W celu dokładniejszej wyceny bierze się pod uwagę czynniki różniące obiekty oraz zmiany cen związane z np. upływem czasu. Jest to podejście najczęściej stosowane w przypadku posiadania odpowiedniej ilości danych porównawczych.

  • Podejście dochodowe pozwala na określenie wartości nieruchomości przy uwzględnieniu potencjalnego zysku, jaki nabywca może z niej odnieść. Jest to podejście stosowane w przypadku wyceny nieruchomości mogących przynieść dochód.

  • Podejście kosztowe wykorzystywane jest w przypadku nieruchomości, których zakładana wartość jest odpowiednia do kosztów odtworzenia obiektu. Bierze się tutaj również pod uwagę poziom zużycia takiej nieruchomości. Cechą charakterystyczną tego podejścia jest osobne określanie wartości gruntu oraz odtworzenia konkretnych części wchodzących w skład nieruchomości.

  • Podejście mieszane jest połączeniem poszczególnych elementów z pozostałych metod i stanowi dzięki temu najbardziej uniwersalne podejście.