construction management | monitoring inwestycji | nadzór inwestycyjny | przeglądy okresowe budynków | wycena majątku | wycena nieruchomości | procesy inwestycyjne | ekspertyza techniczna budynków

Zarządzanie procesem inwestycyjnym

Zarządzanie procesem inwestycyjnym pozwala na przekazanie rozlicznych zadań związanych z obsługą inwestycji do firmy zewnętrznej. Inwestor zyskuje w ten sposób pewność profesjonalnej obsługi i nie jest obciążony czasochłonnymi elementami związanymi z zarządzaniem inwestycją.

Zarządzanie procesem inwestycyjnym można podzielić na kilka etapów zgodnie z poziomem zaawansowania prac:

  • etap przygotowawczy,
  • etap realizacji,
  • etap finalizacji.

W trakcie etapu przygotowawczego inwestycji, osoby zarządzające procesem inwestycyjnym podejmują szereg działań mających na celu kompleksowe i profesjonalne przygotowanie wszelkiej dokumentacji, oraz zabezpieczenie obsługi ze strony profesjonalnych wykonawców. Na tym etapie następuje więc wybór lokalizacji, weryfikacja możliwości uzyskania wszelkich pozwoleń budowlanych, badanie stanu prawnego oraz uzyskiwanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i zaświadczeń. Oczywiście dokonywany jest także zakup wybranej działki, jak również nadzorowane jest wykonanie odpowiedniego projektu budowlanego.

Kolejnym etapem jest etap realizacji projektu, kiedy to wykonywane są wszystkie wcześniej zaplanowane prace zgodnie z harmonogramem i wyznaczonym budżetem. W ramach zarządzania procesem inwestycyjnym dokonywane są przetargi na wykonawców konkretnego etapu prac (lub ich całości), prowadzony jest zarówno nadzór inwestorski jak i budowlany, kontrolowane są koszty przedsięwzięcia oraz uzgodnienia związane ze sprawną komunikacją w trakcie trwania prac.

Ostatnim, niezwykle istotnym etapem jest finalizacja inwestycji. W jego ramach realizowane są wszelkie formalności oraz prace związane z dopuszczeniem obiektu do użytkowania. Ponadto szczegółowo i całościowo rozliczane są koszty inwestycji oraz dokonywane są ewentualne przeglądy gwarancyjne obiektu.